Bột sơn tĩnh điện được sản xuất như thế nào?

Bột sơn tĩnh điện được sản xuất như thế nào?

  1. Công đoạn cân và trộn. Mục đích: để các chất trộn lẫn với nhau.
  2. Ép đùn. Mục đích: Phân tán các chất vào với nhau trở thành 1 thể thống nhất.
  3. Nghiền. Mục đích: Đưa sản phẩm về kích thước hạt qui định.
  4. Thử mẫu. Mục đích: Kiểm nghiệm chặt chẽ từng công đoạn.

Hình ảnh máy Datacolor

Hình ảnh máy đo độ bóng

Hình ảnh máy đo độ dày màng sơn

Hình ảnh máy phân tích kích thước hạt

Hình ảnh máy thử độ bẻ cong

Hình ảnh kiểm tra độ lưu hoá MEK

Hình ảnh dụng cụ kiểm tra độ bám dính

Hình ảnh test phun muối

Hình ảnh máy kiểm tra độ va đập

QUV-Kiểm tra độ bền màu sắcLiên quan khác

+