Hiệu ứng Faraday là gì?

Hiệu ứng Faraday là gì?

Các hạt sơn tích điện được hút vào bề mặt/phần gần nhất của phần nối đất. Các góc cạnh này sẽ hút bột sơn giống như một anten và ngăn cản các hạt sơn đi vào góc cạnh.

Bột bám góc cạnh kém:

Nguyên Nhân:

 • Lượng bột sơn trong thùng hóa lỏng thấp (không đủ)
 • Áp lực phun sơn quá cao
 • Các sản phẩm đặt (treo) quá gần nhau
 • Sản phẩm tiếp đất kém
 • Điều kiện súng không phù hợp
 • Vị trí súng không đúng
 • Sử dung quá nhiều bột thu hồi
 • Điện áp súng quá cao

Hướng giải quyết:

 • Kiểm tra và cấp thêm lượng bột mới vào thùng hóa lỏng
 • Chỉnh áp lực gió trên súng cho phù hợp
 • Khoảng cách giữa 2 vật thể bằng 2 lần chiều rộng của 1 vật thể
 • Kiểm tra tiếp đất/nối đất
 • Chỉnh điều kiện súng
 • Chỉnh các góc phun của súng
 • Tham khảo tỉ lệ trộn bột thu hồi
 • Giảm cao áp sung phun

Tĩnh điện kém

Nguyên Nhân:

 • Điện áp súng quá thấp
 • Tiếp đất kém
 • Móc treo/Băng tải làm rơi bột sơn khỏi sản phẩm
 • Áp lực phun sơn quá cao hoặc quá thấp
 • Vị trí súng phun không phù hợp
 • Quá nhiều bột thu hồi
 • Lượng gió hút trong bồn phun sơn quá cao
 • Khí cấp có nước (hơi nước)

Hướng giải quyết:

 • Giảm điện áp sung phun
 • Kiểm tra tiếp đất/nối đất
 • Cố định móc treo/Kiểm tra và châm dầu định kỳ trên băng tải
 • Chỉnh áp lực gió trên súng cho phù hợp
 • Chỉnh các góc phun của súng
 • Tham khảo tỉ lệ trộn bột thu hồi
 • Kiểm tra/liên hệ nhà cung cấp thiết bị để chỉnh lưu lượng gió hút
 • Kiểm tra lọc gió và thay mới nếu lọc gió bị hư


Liên quan khác

+