Phản hồi Ion là gì?

Phản hồi Ion là gì?

Phản hồi Ion là hiện tượng các hạt sơn bị đẩy lùi từ bề mặt của sản phẩm và hiện tượng này tạo nên lớp bột sơn không đồng đều/không phẳng sau khi sấy sơn.

Nguyên Nhân:

 • Phun sơn quá dày
 • Các sản phẩm tiếp đất kém
 • Phun lại (sơn lại) – Vật thể đã được sơn phủ và tiếp đất kém
 • Điện áp súng quá cao
 • Thời gian phun sơn quá lâu
 • Bột sơn quá mịn – quá nhiều bột thu hồi

Hướng giải quyết:

 • Phun sơn theo tiêu chuẩn 60-80µm
 • Kiểm tra tiếp đất/nối đất
 • Giảm điện áp súng khi phun lại lần 2 (cài đặt 50-60Kv)
 • Giảm điện áp súng phun
 • Treo thêm sản phẩm/tăng tốc độ chuyền sơn
 • Kích cỡ hạt sơn không đúng /Giảm tỉ lệ bột thu hồi


Liên quan khác

+