Tại sao bột sơn thu hồi lại khó phun?

Tại sao bột sơn thu hồi lại khó phun?

Bởi vì:

  • Các hạt sơn lớn hơn được tích điện tốt hơn và bám lên vật phẩm, vì vậy các hạt sơn nhỏ bị tĩnh điện kém và bị hút vào hệ thống thu hồi.
  • Hầu hết các lượng bột sơn thu hồi thì nhỏ hơn và điều này gấy nên độ hóa lỏng kém. Nên phun sơn sẽ kém hơn bột mới.
  • Quản lý/kiểm soát bột thu hồi.


Liên quan khác

+